top of page

Zaupnost podatkov pri avtorizaciji biocidov

Uredba o biocidnih proizvodih (BPR) določa posebna pravila glede zaupnosti in elektronskega dostopa javnosti do nekaterih vrst informacij, ki jih hranijo agencija ECHA in pristojni organi.


Podatki, predloženi v skladu z uredbo o biocidih, se lahko razkrijejo na zahtevo (člen 66 BPR) ali pa so brezplačno javno dostopni na spletnem mestu agencije ECHA (člen 67 BPR).


Člen 66 (4) BPR predvideva možnost, da vlagatelj zahteva zaupno obravnavo predloženih podatkov.


Za dosego takšnega pogoja je potrebno predložiti utemeljitve, zakaj bi bilo razkritje informacij potencialno škodljivo za njegove poslovne interese ali interese katere koli druge zadevne strani. Pristojni organ oceni utemeljitev in se odloči o zahtevi po zaupnosti (sprejem ali zavrnitev).


V kolikor pripravljate vloge v skladu z uredbo o biocidih, si oglejte nove smernice agencije ECHA. Smernice temeljijo na dosedanjih izkušnjah pri ocenjevanju zahtevkov za zaupnost. Organi pa jih bodo uporabljali tudi za usklajevanje svojih praks pri ocenjevanju zahtevkov.


guidelines_assess_bpr_conf_claims_en
.pdf
Download PDF • 825KB

V kolikor potrebujete pomoč pri avtorizaciji ali priglasitivi biocida nas kontaktirajte.


Vir: ECHA

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page