top of page

Biocidni proizvod - kako poteka priglasitev?

Biocidni proizvodi / biocidi so del kemijske regulative, ki jih pokriva Uredba o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.


Biocidni proizvod pomeni — kakršnokoli snov ali zmes v obliki, ki je sestavljena iz aktivnih snovi in je namenjena uničevanju, odvračanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov, preprečevanju njihovega delovanja ali za odpravo teh organizmov na katerikoli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem.


V današnjih časih so aktualni biocidni proizvodi, ki jih poznamo pod imenom razkužila ali dezinfektanti in preprečujejo širjenje bakterij, virusov in gliv.


Najpogostejša aktivna snov v teh razkužilih je etanol, ki spada med aktivne snovi, ki še niso odobrene (zanje velja prehodno obdobje) in je posledično za postavitev na trg potrebno urediti nacionalno priglasitev biocidnega proizvoda. Pogoj za prodajo v Sloveniji je posredovanje dokumentacije na Urad za kemikalije, ki v primeru izpolnjevanja zahtev uredi vpis v Register biocidnih proizvodov.


Katere dokumente potrebujem za vpis biocida v Register biocidnih proizvodov Slovenije?

  1. V skladu z Zakonom o kemikalijah je pogoj za prodajo ali proizvodnjo nevarnih kemikalij v Sloveniji pridobitev ustreznega dovoljenja - več informacij na voljo TUKAJ.

  2. Določiti morate svetovalca za kemikalije - kar v sklopu svojih storitev ponujamo tudi mi.

Nato je potrebno pripraviti dosje biocidnega proizvoda, ki mora vsebovati sledeče podatke:

1. specifikacijo vseh snovi v proizvodu (100 % sestavo),

2. teste učinkovitosti, ki potrjujejo navedbe na etiketi ter dejansko učinkovitost - za dezinfekcijska sredstva z vsaj 70 % etanola veljajo olajšave, ki so navedene TUKAJ.

3. navodila za uporabo,

4. potrditev dobave od dobavitelja aktivne snovi - proizvajalcu ( Confirmation of supply as substance supplier ) v skladu s 95. členom Uredbe BPR - seznam proizvajalcev/dobaviteljev je na voljo TUKAJ,

5. potrditev dobave od proizvajalca, da prejema aktivno snov od določenega dobavitelja (Self-declaration by reference to a substance supplier),

6. informacijo o embalažnem materialu in volumnu,

7. podatke o dobaviteljih:

a. Ime, naslov, telefonska številka in elektronska pošta osebe / podjetja, ki daje biocid na trg.

b. Ime in naslov proizvajalca biocida in naslov proizvodnega podjetja.

c. Ime in naslov proizvajalca aktivne snovi in naslov proizvodnega podjetja.

8. varnosti list v slovenskem jeziku,

9. etiketo biocidnega proizvoda.


V kolikor se z vpisom biocida v Register biocidnih proizvodov srečujete prvič ali zgolj nimate časa za pripravo dosjeja vam z veseljem na pomoč priskočijo naši strokovnjaki.


Storitev priglasitve biocidnega proizvoda vključuje:

- pregled dokumentacije in svetovanje pri pridobivanju manjkajočih podatkov,

- pripravo etikete v skladu s CLP in BPR zakonodajo,

- izdelavo varnostnega lista v slovenskem jeziku,

- pripravo biocidnega dosjeja,

- oddajo dosjeja in komunikacijo s pristojnimi organi.

Poleg naših storitev je potrebno direktno na Urad za kemikalije Slovenije nakazati takso v višini 210 € / proizvod. Potrdilo o plačilu takse je obvezna priloga biocidnega dosjeja.

Dosje lahko po prejemu celotne dokumentacije pripravimo v roku 48 ur. Pred postavitvijo izdelkov na trg pa je potrebno počakati še na vpis v register biocidnih proizvodov.

Prvi korak je torej zbiranje celotne dokumentacije ter kontaktiranje našega podjetja Chem Consulting na info@chem-consulting.si.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page