top of page

Sveče in UFI koda

V zadnjem obdobju se je povečalo število vprašanj vezanih na označevanje dišečih sveč oziroma natančneje na zahteve, ki jih zanje prinaša UFI koda / PCN notifikacija.


Sveče so definirane kot zmesi na nosilcu in zapadejo pod obveznosti CLP zakonodaje, kar z drugimi besedami pomeni, da je zanje potrebno izdelati varnostne liste ter pridobiti UFI kodo. Običajno pa je potrebno imenovati tudi svetovalca za kemikalije (odvisno od razvrstitve končnih produktov). Prav tako morajo dišeče sveče biti označene v skladu s CLP uredbo - za lažjo pripravo etiket lahko na povezavi najdete kratke usmeritve, ki vam bodo pomagale pri pripravi le teh.


V osnovi so sveče narejene iz ne-nevarnih voskov, ki ne zahtevajo klasifikacije, a zelo pogosto vsebujejo dodatke, kot so dišave in barvila, ki so lahko prisotna v zadostnih količinah za označevanje.


Na primer:

V kolikor končni proizvod vsebuje dišave (H317) v koncentracijah večjih od 0,1 % (vrednost je lahko celo nižja pri snoveh s posebnimi mejnimi vrednostmi) in manjših od 1 % mora biti na etiketi naveden stavek: Vsebuje (ime snovi, ki povzroča preobčutljivost). Lahko povzroči alergijski odziv.


Če snovi razvrščene kot H317 presegajo vrednost 1 % pa je potrebno na etiketo dodati piktogram, opozorilno besedo, P stavke, UFI kodo in H317 stavek: Lahko povzroči alergijski odziv kože. Dopisati pa je potrebno tudi vse snovi. ki so privedle do klasifikacije.


Embalaža v kateri se nahaja nevarni proizvod mora vsebovati fiksno, trdno pritrjeno, etiketo. Pri tem je potrebno poudariti, da morajo biti CLP navedbe obrnjene tako, da so lahko berljive (vodoravne), ko je izdelek v normalnem položaju - npr. postavljen na polici.


V kolikor je končni proizvod razvrščen kot nevaren je potrebno generirati UFI kodo in izvesti PCN notifikacijo ter izdelati ustrezen varnostni list. Več o PCN notifikaciji in zahtevah si lahko preberete v naših blog prispevkih.


Kaj vse mora vsebovati CLP etiketa lahko preverite na primeru spodaj:

Naša ekipa strokovnjakov vam lahko v zelo kratkem času pripravi CLP etiketo, varnostne liste za vse EU države in PCN notifikacijo. V kolikor vas zanima nezavezujoča ponudba nas kontaktirajte na info@chem-consulting.si.

Comments


bottom of page