top of page

PRIGLACITEV BIOCIDOV

Dezinfekcijska sredstva, repelenti proti komarjem in klopom, leseni premazi in številne druge kemikalije, ki se pogosto uporabljajo v gospodinjstvu, so biocidni proizvodi.

 

Pogoj za postavitev biocidnega pripravka na trgu je vpis v register biocidnih pripravkov oz. izvedba priglasitve biocida, ki velja do datuma odobritve zadnje aktivne snovi tega proizvoda. Z drugimi besedami, ko je biocid vpisan v register, ga je mogoče prodati, dokler niso vse aktivne snovi, ki jih vsebuje, na seznamu odobrenih aktivnih snovi v EU. To prodajno obdobje se imenuje prehodno obdobje.

Za kaj se uporablja biocid?

Biocidni pripravki so namenjeni nadzoru škodljivih ali nezaželenih organizmov s svojim kemičnim ali biološkim delovanjem - pogost primer so dezinfekcijska sredstva, sredstva za zaščito lesa in repelenti  za nadzor insektov.

 

Biocidi se uporabljajo za:

- zaščito ljudi in živali,

- nadzor organizmov, kot so virusi, bakterije, glive in žuželke,

- ohranitev industrijskega blaga,

- zaščito industrijskih procesov,

- ustavitev škodljivcev, kot so npr. podgane in ščurki ...

Ali je moj izdelek biocid?

Biocidni pripravek je proizvod z aktivno snovjo, ki je namenjen uničenju, odvračanju, preprečevanju delovanja ali drugačnemu nadzorovanemu učinku na škodljive ali neželene organizme. Z drugimi besedami, če vaš izdelek vsebuje aktivno snov in to na etiketi izpostavljate, je to biocid.

 

Aktivna učinkovina v biocidnem pripravku je lahko olje ali ekstrakt, kemična snov ali mikroorganizem, virus ali gliva. Pri čemer pomembno vlogo igrajo navedbe na etiketi proizvoda. 

Če je učinek izdelka povsem fizičen, potem to ni biocidni proizvod.

Kaj je dobavitelj po členu 95?

Podjetja, ki dajejo na trg biocide, morajo zagotoviti, da je njihova snov ali dobavitelj izdelkov ali oni sami vključen na seznam iz člena 95 v skladu z Uredbo o biocidnih proizvodih (BPR).

 

Seznam iz člena 95 je register podjetij, ki so predložile dokumente ali dovoljenja za dostop do predložene dokumentacije za aktivne snovi.

Seznam je na voljo na spletni strani Evropske agencije za kemikalije (ECHA) - TUKAJ .

Kateri so tipi biocidnih proizvodov?

Biocidi so v glavnem razdeljeni v 4 glavne skupine: 
1.      razkužila, 
2.     sredstva za konzerviranje, 
3.     nadzor škodljivcev in
4.     drugi biocidni proizvodi.

Glavne skupine so nadalje razdeljene v 22 podskupin.

Za lažjo določitev tipa biocidnega proizvoda smo vam pripravili PDF tabelo.

Storitve registracije BIOCIDNIH IZDELKOV

Cilj vsakega podjetja je, da začne prodati čim prej. Zato dokumentacijo za uspešno registracijo biocida pripravimo v 48 urah in jo predložimo ustreznemu zakonodajnemu organu.

U

Storitev registracije biocidnega izdelka vključuje:

  • celovit pregled predložene dokumentacije;

  • oceno dejanskega stanja procesa;

  • pomoč pri pridobivanju manjkajoče dokumentacije;

  • izdelavo varnostnega lista in etikete;

  • pripravo dokumentacije o biocidnem izdelku;

  • predložitev dokumentacije pristojnemu organu; in

  • izvedbo celotnega postopka priglasitve .

bottom of page