top of page

REACH REGISTRACIJA

-

Kaj je registracija REACH?

Področje REACH registracij ureja Uredba (ES) 1907/2006, ki od proizvajalcev in uvoznikov ene tone ali več snovi na leto zahteva, da informacije o lastnosti snovi sporočijo Evropski Agenciji za Kemikalije (v nadaljevanju ECHA) v obliki registracijskega dosjeja.
 
Prvi korak v postopku registracije snovi pri agenciji ECHA je predložitev poizvedbe. Po uspešni poizvedbi pa je potrebno pripraviti in agenciji predložiti registracijsko dokumentacijo, bodisi skupaj z drugimi registracijskimi zavezanci ali posamezno. 

KAKŠEN STROŠEK PREDSTAVLJA REACH REGISTRACIJA?

Stroški registracije snovi so sestavljeni iz štirih postavk:
1. takse oz. pristojbine, ki jo določi agencija ECHA,
2. nakupa pisma o dostopnosti podatkov, katerega ceno določi konzorcij (v nadaljevanju LoA – Letter of Access),
3. laboratorijske analize,
4. stroška storitev izdelave individualnega dela dosjeja in izvedbe registracije snovi – storitev, ki jo za vas opravimo mi.

Kaj je registrska številka REACH?

Ob zaključku registracije REACH-IT sistem na portalu ECHA avtomatsko določi registracijsko številko, ki jo je potrebno vključiti v varnostni list in prenesti informacijo po dobavni verigi.

REACH številka tako dokazuje, da ste izpolnili zakonske zahteve.​
REACH registracije se izvede za določeno tonažno območje snovi, ko se dejanski volumen razlikuje od registriranega je potrebno izvesti posodobitev REACH dosjeja.

Ali je skladnost z Uredbo REACH obvezna?

Za določitev skladnosti z Uredbo REACH morajo podjetja prepoznati in obvladovati tveganja povezana s snovmi, ki jih proizvajajo / uporabljajo. Agenciji ECHA je tako potrebno predložiti kako so zagotovili varno uporabo snovi, ne da bi pri tem škodovali končnemu kupcu.

Snovi zapadejo pod obveznosti REACH, če jih uporabljate v količinah nad 1 tono na leto.


Za zagotavljanje skladnosti z REACH Uredbo bodo uporabniki na nižji stopnji od svojih dobaviteljev zahtevali varnostne liste, ki so skladni z REACH in CLP, in upoštevali ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja.

REACH REGISTRACIJSKE storitve

V postopku izdelave posameznega dela dokumentacije izvedemo:

 • pregled dokumentacije in izvedbo poizvedbe (inquiry) pri agenciji ECHA;

 • svetovanje pri izbiri ustreznih analitičnih metod;

 • zbiranje in pregled potrebnih podatkov za pripravo posameznega dela dokumentacije;

 • komunikacijo s konzorciji / forumi SIEF in zastopamo interese stranke;

 • izvedemo postopke nakupa LoA ;

 • pregled skladnosti podatkov s podatki glavnega registracijskega zavezanca,

 • vnos zahtevanih podatkov v IUCLID,

 • pregled tehnične popolnosti dokumentacije;

 • izvoz dosjeja v obliki .i6z;

 • predložitev dokumentacije agenciji ECHA;

 • izročitev datoteke .i6z odjemalcu;

 • pridobitev registracijske številke REACH .

Naša ekipa je izpeljala že veliko uspešnih projektov. V kolikor tudi vi potrebujete pomoč ali imate zgolj kakšno vprašanje nas kontaktirajte.

bottom of page