top of page
Ufi code, poison centres notifications

UFI koda

Kaj je UFI koda in kako vpliva na označevanje nevarnih kemikalij?

Unikatni identifikator formule, znan po kratici UFI koda, je 16-mestna številka, ki je navedena na nalepki izdelkov, ki vsebujejo nevarno zmes.

Poleg UFI kode je potrebno centru za zastrupitve javiti tudi druge podatke vaše zmesi - z drugimi besedami, potrebno je narediti PCN notifikacijo za vsak proizvod, ki ga daste na trg ter v vseh državah, kjer se bo prodajal.

Če na primer slovenski uvoznik uvaža nevarno zmes in jo namerava prodati v več državah EU (npr. Francija, Nemčija), mora uvoznik svoje podatke o izdelku predložiti vsem imenovanim organom (centrom za zastrupitve) ustreznih držav EU (Nemčija, Francija in Slovenija) pred dajanjem mešanic na trg.

Razlago UFI kode si oglejte v zanimivem videoposnetku ECHA TUKAJ .

Kaj pomeni kratica PCN?

Kratica PCN se nanaša na "Poison Centres Notification" ali v prevodu "Obvestilo centrom za zastrupitve". To je sistem, ki zahteva, da podjetja obveščajo pristojne centre za zastrupitve o sestavi in lastnostih nevarnih kemičnih mešanic, kar je del regulative v Evropski uniji (EU). Namen tega obvestilnega sistema je izboljšati hitro in učinkovito odzivanje na nesreče ali zastrupitve, kjer so vpleteni nevarni kemični izdelki.

 

Koda UFI sama nima vrednosti - je prazna, zato je potrebno za vsako kodo UFI izvesti PCN notifikacijo. Informacijo o taksah lahko najdete v našem BLOG prispevku.

Kateri podatki so potrebni za PCN notifikacijo?

Kratek pregled potrebnih podatkov za uspešno izvedbo PCN notifikacije in pridobitev UFI kode je podan spodaj. Podrobnejši opis pa najdete v našem BLOG prispevku.

KONTAKTNI PODATKI - ime, polni naslov, telefonska številka in e-poštni naslov

TRGOVSKO IME ali IMENA zmesi

VRSTA IN VELIKOST PAKIRANJA - embalaža, v kateri je proizvod dan na trg. Vrsta posode je lahko na primer „steklenica“, „škatla“ ali „aerosolna posoda“.

KATEGORIJA IZDELKOV - kategorija v skladu z evropskim sistemom kategorizacije izdelkov (EuPCS) - kategorija mora ustrezati glavni predvideni uporabi.

UNIKATNI IDENTIFIKATOR FORMULE (UFI KODA)

INFORMACIJE O NEVARNOSTI - elementi etikete (piktogrami, opozorilna beseda, stavki o nevarnosti, dodatne informacije o nevarnosti, previdnostni stavki).

TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE - verjetni načini izpostavljenosti osebe

FIZIKO-KEMIJSKE LASTNOSTI - agregatno stanje, barva, pH

POLNA SESTAVA MEŠANICE - 100 % sestava proizvoda

Potrebne podatke lahko pripravite s pomočjo KONTROLNEGA SEZNAMA, ki je na voljo TUKAJ .

Kako deluje UFI koda?

UFI (Unique Formula Identifier) koda deluje kot edinstven alfanumerični identifikator, ki omogoča natančno identifikacijo specifične formulacije nevarne kemične mešanice. Uporablja se v okviru sistema obvestil centrom za zastrupitve (PCN) in je del Uredbe CLP (Classification, Labeling, and Packaging) v Evropski uniji.

 

Postopek delovanja UFI kode:

 1. Generiranje UFI kode:

  • UFI koda se generira s kombiniranjem unikatnega alfanumeričnega identifikatorja, ki ga dodeli Evropska agencija za kemikalije (ECHA) predlagatelju (običajno podjetju, odgovornemu za izdelek), in unikatnega identifikatorja formulacije za konkretno nevarno mešanico.

  • Unikatni identifikator formulacije se običajno generira s strani EU podjetja in je edinstven za vsako sestavo izdelka.

 2. Navedba na etiketi:

  • UFI koda mora biti navedena na etiketi izdelka, ki vsebuje nevarne zmesi. To zagotavlja, da je informacija lahko dostopna in vidna vsem uporabnikom izdelka.

 3. Oddaja informacij centrom za zastrupitve (PCN notifikacija):

  • Ko podjetje odda informacije o nevarni mešanici pristojnemu centru za zastrupitve v skladu s predpisi, vključi tudi UFI kodo.

  • UFI koda omogoča centrom za zastrupitve, da hitro prepoznajo in identificirajo specifično formulacijo v primeru nesreče ali zastrupitve.

 4. Hitro iskanje informacij v primeru nesreče:

  • V primeru nujnih situacij, kot so nesreče ali zastrupitve, omogoča UFI koda hitro dostopanje do podrobnih informacij o sestavi nevarne mešanice. To je ključno za ustrezen odziv in zdravljenje.

 5. Podpora mednarodni komunikaciji:

  • UFI koda omogoča standardizirano identifikacijo nevarnih mešanic, kar olajšuje mednarodno komunikacijo v okviru EU.

 

Celoten postopek omogoča hitro in natančno identifikacijo nevarnih kemičnih formulacij v različnih situacijah, kar prispeva k izboljšanju varnosti in učinkovitosti odzivanja na nujne primere.

Kako ustvarim UFI kodo?

Ustvarjanje kode UFI je verjetno najpreprostejši korak, ki ga mora podjetje izpolniti. Koda UFI se ustvari z uporabo UFI generatorja - na voljo TUKAJ .

Generator UFI je spletna aplikacija, ki jo je mogoče uporabljati na spletu. Uporaba je brezplačna in na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Upoštevajte, da sistem ustvarjenih UFI kod ne shrani samodejno; to mora storiti uporabnik.

 

UFI je mogoče ustvariti brez davčne številke, vendar lahko to možnost izberete le, če podjetje dejansko nima davčne številke. V naslednjem koraku je potrebno UFI kodo potrditi.

Več informacij o UFI kodi in obvestilih PCN je na voljo na našem BLOGU .

UFI code services

UFI koda - PCN notifikacije

Naša storitev pridobitve UFI kode in PCN notifikacije vključuje:

 • Svetovanje glede zahtev UFI kode / PCN notifikacij in vpliva na vaše izdelke

 • Ustvarjanje strategije UFI

 • Analiza vrzeli v podatkih in zbiranje zahtevanih informacij

 • Upravljanje računa na portalu ECHA

 • Prijava, validacija in oddaja PCN notifikacije

 • Pridobitev potrditve izvedene notifikacije (številka PCN)

 • Svetovanje o vključitvi UFI  kode na etikete izdelkov

 • Redno posodabljanje dokumentacije PCN

bottom of page