top of page

Varnostni listi za vse EU države na enem mestu

Z vami moramo deliti res zelo dobro novico! Zaradi širitve naše ponudbe vam lahko sedaj izdelamo varnostne liste za vse EU države.


Če želite imeti strokovno, hitro in ugodno pripravljene varnostne liste, smo pravi naslov za vas. Izdelujemo dokumentacijo, ki je vedno v skladu z najnovejšo zakonodajo, hkrati pa poskrbimo, da so vaši varnostni listi unikatni – z vašim logotipom.


Trenutno zagotavljamo varnostne liste v 27 jezikih oz. varnostne lista za 36 držav!

Prav tako smo oblikovali novi paket, ki vljučuje izdelavo varnostnega lista ter izvedbo UFI kode / PCN notifikacije, za res ugodno ceno.


Naj urejena kemijska dokumentacija postane vaša konkurenčna prednost!


Katere države pokrivamo lahko preverite spodaj:


sds language requirements

Zakonodajna osnova

Evropska zakonodaja iz področja nevarnih kemikalij določa, da je potrebno varnostne liste zagotavljati v nacionalnem jeziku, kjer je nevarni proizvod proizveden oz. dan na trg.

Omenjena zahteva izhaja iz 31. člena, 5. odstavka Uredbe REACH (1) :

"Varnostni list se dostavi v uradnem jeziku držav(-e) članic(-e), v katerih (kateri) se snov ali zmes daje v promet, razen če zadevna država članica določi drugače. "


Varnosti list mora torej:

  • biti oblikovan v skladu s predpisi EU (naslovi odsekov, zakonodajni stavki itd.)

  • biti napisan v uradnem jeziku države, v kateri je izdelek dan na trg.

  • vsebovati omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu, specifične za državo.

  • imeti v oddelku 15 navedeno nacionalno zakonodajo.

Pravilno izdelan varnostni list (SDS) je postal nujen za ustrezno skladnost z veljavno zakonodajo ter za preprečitev inšpekcijskih sankcij.

Prepričajte se o naši odzivnosti in nas kontaktirajte (info@chem-consulting.si) za ne-zavezujočo ponudbo. Manjšo količino varnostnih listov vam izdelamo celo v 24 urah! Ob naročilu večjega števila varnostnih listov vam priznamo količinski popust.

 

VIR:

1 REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 L 396/1 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page