top of page

Pravilna označitev nevarnih kemikalij v spletnih trgovinah

Glavna tema inšpekcij tokratnega Formuna je kontrola spletnih trgovin. Njihov cilj je ugotoviti ali podjetja, ki prodajajo nevarne snovi, zmesi in biocidne proizvode, preko spletnih trgovin, izpolnjujejo zahteve REACH, CLP in Uredbe o biocidnih proizvodih. Prav tako preverjajo ustrezno ureditev etiket biocidnih proizvodov na osnovi etanola.


Kakšne so zahteve za ureditev spletnih trgovin, ki prodajajo nevarne kemikalije?


Poleg proizvoda, morajo biti navedene informacije o nevarnostih:

- CLP piktogram/-i,

- opozorilna beseda,

- H stavki in

- EUH stavki.


Kupec mora biti o nevarnostih obveščen pred nakupom.


Zakonodajna osnova za oglaševanje in spletno prodajo izhaja iz CLP Uredbe št. 1272/2008, natančneje iz člena 48, kjer je zapisano:


Posebno pozornost morate nameniti, trenutno zelo aktualnim, biocidnim proizvodom.


Člen 72 Uredbe o biocidnih proizvodih določa:

Primer ustrezne označitve biocidnega proizvoda v sklepni trgovini:

 
 

V kolikor imate vprašanje vezano na ustrezno ureditev spletne trgovine, CLP etikete, priglasitev biocidnega proizvoda ali UFI kode nas kontaktirajte (info@chem-consulting.si). Naša ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala.

コメント


bottom of page