top of page

Štiri navarne kemikalije dodane na SVHC seznam

ECHA je na SVHC seznam dodala štiri nove nevarne kemikalije.


Ena izmed kemikalij se pojavlja v kozmetičnih proizvodih in je bila na seznam dodana kot hormonski motilec pri ljudeh.

Drugi dve se na primer pogosto uporabljata pri proizvodnji gum, maziv in tesnil ter sta bili na SVHC seznam vključeni zaradi svojega negativnega vpliva na plodnost.

Zadnja izmed štirih nevarnih kemikalij se uporablja v mazivih in masteh. Je obstojna, bioakumulativna in strupena ter tako posledično škodljiva za okolje.


Na SVHC so tako 17. januarja 2022 bile dodeljene kemikalije:

Seznam SVHC zdaj vsebuje 223 vnosov za kemikalije, ki lahko škodujejo ljudem ali okolju. Podjetja pa so odgovorna za varno ravnanje s kemikalijami in zagotavljanje zadostnih informacij svojim strankam in potrošnikom.


Posledice vpisa kemikalije na SVHC seznam


V skladu z Uredbo REACH imajo podjetja pravne obveznosti, ko je njihova snov – bodisi sama, v mešanicah ali v izdelkih – vključena na seznam SVHC kandidatov.


Vsak dobavitelj izdelkov, ki vsebujejo snov s seznama SVHC, nad koncentracijo 0,1 % (masni procent), mora svojim strankam in potrošnikom zagotoviti dovolj informacij, da omogoči varno uporabo. Potrošniki imajo pravico vprašati dobavitelje, ali izdelki, ki jih kupijo, vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko skrb.


Uvozniki in proizvajalci izdelkov morajo agencijo ECHA obvestiti, če njihov izdelek vsebuje snov s seznama kandidatov, v šestih mesecih od datuma, ko je bila snov vključena na seznam (17. januarja 2022). Dobavitelji snovi s seznama kandidatov (dobavljenih samostojno ali v mešanicah) morajo svojim strankam zagotoviti varnostni list.


Prav tako morajo obvestiti agencijo ECHA v skladu z direktivo o odpadkih, v kolikor njihovi izdelki vsebujejo snovi, ki vzbujajo veliko skrb, v koncentraciji nad 0,1 % (težna masa). To obvestilo je objavljeno v bazi podatkov SCIP na spletni strani Agencije.


Imate dodatna vprašanja ali potrebujete pomoč... Kontaktirajte nas na info@chem-consulting.si.


VIR: ECHAComentarios


bottom of page