top of page

Posodobitve varnostnih listov in plačilo na obroke

Evropska komisija je 26. junija 2020 objavila Uredbo (EU) 2020/878, ki spreminja Prilogo II uredbe REACH. Posodobljena uredba določa vsebino in obliko varnostnih listov (SDS) v EU.


Uredba in priloga se uporabljata od 1. januarja 2021, medtem ko se varnostni listi, ki niso skladni s to prilogo, lahko še naprej zagotavljajo do 31. decembra 2022.Z drugimi besedami – vse svoje varnostne liste morate posodobiti do konca leta 2022.

Če želite imeti strokovno, hitro in ugodno pripravljene varnostne liste, smo pravi naslov za vas. Izdelujemo dokumentacijo, ki je vedno v skladu z najnovejšo zakonodajo.


Trenutno zagotavljamo varnostne liste v 27 jezikih oz. varnostne liste za kar 36 držav!


Prav tako smo oblikovali novi paket, ki vljučuje izdelavo varnostnega lista ter izvedbo UFI kode / PCN notifikacije, za res ugodno ceno. Stroške naših storitev pa lahko po novem plačate tudi na obroke!


Katere države pokrivamo lahko preverite TUKAJ.


Sprememba priloge II REACH Uredbe:

  • omogoča, da se unikatni identifikator formule (UFI) zapiše samo v varnostnem listu, kadar so nevarne kemikalije zgolj za uporabo v industrijskih obratih,

  • omogoča navedbo UFI kode pri nepakiranih zmeseh,

  • navaja zahteve za snovi in zmesi, ki imajo potencial endokrinih motilcev,

  • ureja specifične koncentracijske limite, faktorje množenja in ocene akutne strupenosti relevantne za varno uporabo,

  • zahteva navajanje podatkov o nanomaterialih.

Preverimo kakšne so spremembe po poglavjih varnostnega lista ...

 

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

- If the safety data sheet pertains to one or more nanoforms, or substances that include nanoforms, this shall be indicated by using the word “nanoform”.


Other means of identification

Where a mixture has a unique formula identifier (UFI) and that UFI is indicated in the safety data sheet, then the UFI shall be provided in this subsection.

SECTION 2: Hazards identification

2.3. Other hazards

Information shall be provided on whether the substance meets the criteria for persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with Annex XIII, whether the substance was included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties, and whether the substance is a substance identified as having endocrine disrupting properties. For a mixture, information shall be provided for each such substance that is present in the mixture at a concentration equal to or greater than 0,1 % by weight.

3. SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1. Substances

If the substance is registered and it covers a nanoform, the particle characteristics that specify the nanoform, as described in Annex VI, shall be indicated.


If the substance is not registered, but the safety data sheet covers nanoforms, the particle characteristics of which have impact on the safety of the substance, those characteristics shall be indicated.


3.2. Mixtures

3.2.1 For a mixture meeting the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, the following substances (see also Table 1.1) shall be indicated, together with their concentration or concentration range in the mixture:

(c) provided that the concentration of an individual substance is equal to or greater than 0,1 %, substances that meet any of the following criteria:

— substances that are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with the criteria set out in Annex XIII,

— substances included in the list established in accordance with Article 59(1) for reasons other than the hazards referred to in point (a) of this subsection such as endocrine disrupting properties,

— substances identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Regulation (EU) 2018/605.

3.2.2. For a mixture not meeting the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, substances present in an individual concentration equal to or greater than the following concentrations shall be indicated, together with their concentration or concentration range:

(b) 0,1 % by weight for substances that meet any of the following criteria:

— substances included in the list established in accordance with Article 59(1) for reasons other than the hazards referred to in point (a) of this subsection such as endocrine disrupting properties;

— identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Regulation (EU) 2018/605;

3.2.3. For the substances indicated in subsection 3.2:

- if the substance as used in the mixture is in nanoform and is as such registered or addressed by the downstream user chemical safety report, the particle characteristics that specify the nanoform, as described in Annex VI, shall be indicated. If the substance as used in the mixture is in nanoform but is not registered or addressed by the downstream user chemical safety report, the particle characteristics which have impact on the safety of the mixture, shall be provided.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

- Each property which need to be mentioned under this subsection is explained in more details

9.2. Other information

In addition to the properties mentioned in subsection 9.1, other physical and chemical parameters shall be indicated, such as the properties listed in subsections 9.2.1 and 9.2.2, if their indication is relevant for the safe use of the substance or mixture.

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes

9.2.2. Other safety characteristics

SECTION 11: Toxicological information

11.2.1. Endocrine disrupting properties

Information on adverse health effects caused by endocrine disrupting properties shall be provided, where available, for the substances identified as having endocrine disrupting properties in Subsection 2.3. This information shall consist of brief summaries of the information derived from application of the assessment criteria laid down in the corresponding Regulations ((EC) No 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605), that is relevant to assess endocrine disrupting properties for human health.

SECTION 12: Ecological information

12.6. Endocrine disrupting properties

Information on adverse effects on the environment caused by endocrine disrupting properties shall be provided where available, for the substances identified as having endocrine disrupting properties in subsection 2.3. This information shall consist of brief summaries of the information derived from application of the assessment criteria laid down in the corresponding Regulations ((EC) No 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605), that is relevant to assess endocrine disrupting properties for the environment.


12.7. Other adverse effects

Information on any other adverse effects on the environment shall be included where available, such as environmental fate (exposure), photochemical ozone creation potential, ozone depletion potential or global warming potential.


Comments


bottom of page