top of page

UFI kode/PCN skupinska priglasitev

Prejšnji teden (24.11.2021) je ECHA izvedla webinar na temo UFI kod in PCN notifikacij. V sklopu predavanja so predstavili nove spremembe in izboljšave narejene na sistemu PCN notifikacij ter na področju IT povezav. Predstavili so za uporabnike zelo uporabno funkcijo skupinske priglasitve.


Kaj je skupinska priglasitev za pridobitev UFI kod?


Skupinska oddaja omogoča posamezno predložitev, ki zajema več sestav zmesi, kadar so razlike (zelo) majhne, vendar jih ni mogoče šteti za enake.


Merila za skupinsko priglasitev:

- enaka sestava, razen nekaterih sestavin, ki se uporabljajo samo kot parfumi,

- enake koncentracije/območja za vse običajne sestavine,

- enaka razvrstitev za zdravstvene in fizične nevarnosti,

- vse mešanice, daje v promet isti vlagatelj,

- komponente, ki se razlikujejo (tj. niso prisotne v vseh mešanicah skupine), lahko predstavljajo največ 5 % vsake sestave,

- običajni parfumi (če obstajajo) se ne štejejo v mejo 5 %,

- mora biti jasno, kateri parfumi so prisotni v kateri mešanici.


Več uporabnih nasvetov lahko najdete na ECHA prosojnicah:

UFI code / PCN - group submission
.pdf
Download PDF • 2.61MB

ali v predavanju:

V kolikor potrebujete pomoč pri ureditvi UFI kod ali PCN notifikacijah nas kontaktirajte (info@chem-consulting.si).

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page