top of page

Sveče - kdaj je potrebno urediti UFI kodo in PCN notifikacijo?

Iz kemijskega vidika so sveče definirane kot "zmesi na nosilcu", kar jih razvršča med zahteve CLP Uredbe in posledično med obveznosti vezane na UFI kodo in PCN notifikacije.


V osnovi so sveče narejene iz ne-nevarnih voskov, ki ne zahtevajo klasifikacije, a zelo pogosto vsebujejo dodatke, kot so dišave in barvila, ki so lahko prisotna v zadostnih količinah za označevanje.


Kdaj je potrebna UFI koda?


PCN notifikacijo je potrebno predložiti, kadar so zmesi razvrščene kot nevarne za zdravje (H3..) ali imajo določeno fizikalno nevarnost (H2..).


Na primer:


V kolikor končni proizvod vsebuje dišave (H317) v koncentracijah večjih od 0,1 % (vrednost je lahko celo nižja pri snoveh s posebnimi mejnimi vrednostmi) in manjših od 1 % mora biti na etiketi naveden stavek: Vsebuje (ime snovi, ki povzroča preobčutljivost). Lahko povzroči alergijski odziv. V tem primeru UFI koda in PCN notifikacija ni potrebna, saj končni proizvod ni razvrščen kot zdravju nevaren (H3..). Vsekakor pa je potreben varnostni list in ustrezno urejena etiketa.Če snovi razvrščene kot H317 presegajo vrednost 1 % pa je potrebno na etiketo dodati piktogram, opozorilno besedo, P stavke, UFI kodo in H317 stavek: Lahko povzroči alergijski odziv kože. Dopisati pa je potrebno tudi vse snovi. ki so privedle do klasifikacije. V tem primeru pa je potrebno generirati UFI kodo in izvesti PCN notifikacijo v vseh državah, kjer boste proizvod postavili na trg.
Kaj mora biti navedeno na CLP etiketi?


Embalaža v kateri se nahaja nevarni proizvod mora vsebovati fiksno, trdno pritrjeno, etiketo. Pri tem je potrebno poudariti, da morajo biti CLP navedbe obrnjene tako, da so lahko berljive (vodoravne), ko je izdelek v normalnem položaju - npr. postavljen na polici.V kolikor je končni proizvod razvrščen kot nevaren je potrebno generirati UFI kodo in izvesti PCN notifikacijo ter izdelati ustrezen varnostni list. Več o PCN notifikaciji in zahtevah si lahko preberete v naših blog prispevkih.


Kaj vse mora vsebovati CLP etiketa lahko preverite na primeru spodaj:

Naša ekipa strokovnjakov vam lahko v zelo kratkem času pripravi CLP etiketo, varnostne liste za vse EU države in PCN notifikacijo.


V kolikor vas zanima nezavezujoča ponudba nas kontaktirajte na info@chem-consulting.si.

Kommentare


bottom of page