top of page

Objavljene posodobitve Uredbe o izvajanju Uredbe o kozmetičnih izdelkih

Danes, 25.07.2023, je Urad RS za kemikalije objavil obvestilo o posodobitvi Uredbe o kozmetičnih izdelkih.


21. julija 2023 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije številka 79/2023 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih, ki:

  • usklajuje mikrobiološke pogoje,

  • določa jezik v katerem mora biti dostopna dokumentacija za kozmetične izdelke,

  • ureja profesionalno uporabo ter

  • predpisuje kazni za kršitve določb uredbe.


Glavne novosti, ki jih prinaša uredba so sledeče:

  • sprememba mikrobioloških pogojev

Uredba usklajuje mejne vrednosti glede mikrobiološke ustreznosti kozmetičnih izdelkov z vrednostmi, ki so določene z evropskim standardom EN ISO 17516:2014 Kozmetika – Mikrobiologija – Mikrobiološke mejne vrednosti.


  • določa jezik, v katerem mora biti dokumentacija za kozmetične izdelke

S to določbo, zaradi jasnejše določitve te zahteve, podrobneje določamo informacije in podatke v dokumentaciji za kozmetične izdelke, ki morajo biti na voljo v slovenskem jeziku.


Določba ne uvaja novih zahtev, saj so podjetja, ki imajo sedež v Sloveniji in so odgovorne osebe za kozmetične izdelke, morala že na podlagi sedaj veljavnih določb 11. člena Uredbe št. 1223/2009 imeti dokumentacijo za kozmetične izdelke v jeziku, ki ga brez težav razumeta pristojna organa (v Sloveniji torej v slovenskem jeziku).


Spremenjena in dopolnjena uredba podrobneje določa le odstopanja od določbe v tretjem odstavku 11. člena Uredbe št. 1223/2009 za izvorne vire, tj. tehnične in znanstvene informacije, ker služijo za pripravo te dokumentacije, ki so lahko v angleškem jeziku.


V slovenskem jeziku morajo biti torej na voljo informacije in podatki, ki so navedeni v točkah od a) do e) drugega odstavka 11. člena Uredbe št. 1223/2009, medtem ko so lahko npr. dokazila, laboratorijska poročila, strokovna mnenja, strokovni članki, itd. v angleškem jeziku.


Podjetja morajo uskladiti dokumentacijo z informacijami o kozmetičnem izdelku z zahtevami iz uredbe najpozneje v šestih mesecih.


  • profesionalna uporaba kozmetičnih izdelkov

Uredba št. 1223/2009 zelo natančno regulira uporabo sestavin, ki bi lahko bile za zdravje ljudi posebej tvegane.


Kozmetični izdelki, ki vsebujejo take snovi, se lahko uporabljajo samo v skladu z omejitvami iz Priloge III (člen 14) k Uredbi št. 1223/2009. Pri številnih snoveh v Prilogi III je med omejitvami (stolpec h) ter med pogoji uporabe in opozorili (stolpec i) tudi omejitev na izključno poklicne uporabnike ("samo za poklicno uporabo"). S to omejitvijo Uredba št. 1223/2009 zagotavlja, da kozmetične izdelke, ki vsebujejo določene sestavine, ali vsebujejo nekatere sestavine v višjih koncentracijah kot izdelki za splošno uporabo, ali ne vsebujejo določenih opozoril, ki so obvezna pri izdelkih, ki so namenjeni za običajne potrošnike, lahko nanašajo in uporabljajo le usposobljene osebe pri izvajanju svoje poklicne dejavnosti.


Varna uporaba takih kozmetičnih izdelkov je odvisna od doslednega in odgovornega upoštevanja opozoril in podrobnih navodil za uporabo. Ta omejitev temelji na predpostavki, da imajo ustrezno stopnjo strokovne usposobljenosti oziroma strokovne izkušnje o pravilni uporabi kozmetičnega izdelka samo poklicni uporabniki,


Za pravilno izvajanje in doseganje ciljev Uredbe št. 1223/2009 morajo odgovorne osebe in distributerji na podlagi nove določbe v uredbi zagotoviti, da so kozmetični izdelki, ki so na podlagi zakonskih omejitev sestavin omejeni le na poklicno uporabo, na voljo le poklicnim uporabnikom.


Naše podjetje področja kozmetičnih proizvodov ne pokriva, vam pa z veseljem izdelamo varnostni list, v skladu z aktualno slovensko zakonodajo.


V kolikor bi želeli pridobiti informativno ponudbo nam pišite na info@chem-consulting.si.


Vse informacije na tem spletnem mestu - www.chem-consulting.si - so objavljene v dobri veri in izključno za splošne informativne namene. Chem Consulting ne jamči za popolnost, zanesljivost in točnost teh informacij. Vsako dejanje, ki ga izvedete glede informacij, ki jih najdete na tej spletni strani (Chem Consulting), je izključno na lastno odgovornost. Chem Consulting ne bo odgovoren za kakršne koli izgube in/ali škodo v povezavi z uporabo naše spletne strani.

Z našega spletnega mesta lahko obiščete druga spletna mesta, tako da sledite hiperpovezavam do takih zunanjih spletnih mest. Čeprav si prizadevamo zagotoviti samo kakovostne povezave do uporabnih in etičnih spletnih mest, nimamo nadzora nad vsebino in naravo teh spletnih mest. Te povezave do drugih spletnih mest ne pomenijo priporočila za vse vsebine, ki jih najdete na teh spletnih mestih. Lastniki spletnega mesta in vsebina se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in se lahko zgodi, preden imamo možnost odstraniti povezavo, ki je morda "pokvarila".

Upoštevajte tudi, da imajo lahko druga spletna mesta drugačne pravilnike o zasebnosti in pogoje, na katere nimamo vpliva, ko zapustite naše spletno mesto. Prosimo, preverite pravilnike o zasebnosti teh spletnih mest in njihove "pogoje storitve", preden se lotite katerega koli posla ali naložite kakršne koli informacije.

Z uporabo naše spletne strani se strinjate z našo izjavo o omejitvi odgovornosti in se strinjate z njenimi pogoji.

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page