top of page

PIC zakonodaja: dodanih 35 kemikalij

Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC zakonodaja, Uredba (EU) 649/2012) ureja uvoz in izvoz določenih nevarnih kemikalij ter nalaga obveznosti podjetjem, ki želijo te kemikalije izvažati v države, ki niso članice EU. Namenjena je spodbujanju deljene odgovornosti in sodelovanja v mednarodni trgovini z nevarnimi kemikalijami ter varstvu zdravja ljudi in okolja z zagotavljanjem informacij o varnem skladiščenju, prevozu, uporabi in odstranjevanju nevarnih kemikalij državam v razvoju.


Uredba PIC se uporablja za prepovedane ali strogo omejene kemikalije, ki so navedene v Prilogi I, in zajema industrijske kemikalije, pesticide in biocide, na primer benzen, kloroform, atrazin in permetrin. Za izvoz teh kemikalij se uporabljata dve vrsti zahtev: obveščanje o izvozu in izrecno soglasje.


Uredba PIC se uporablja za kemikalije, za katere je izvoz prepovedan, kot je navedeno v Prilogi V, in za vse izvožene kemikalije v zvezi z njihovim pakiranjem in označevanjem, ki mora biti v skladu z ustrezno zakonodajo EU.


Evropska komisija je tako ponovno posodobila PIC Prilogo I, ki navaja kemikalije, za katere je potrebno obvestilo o izvozu in izrecno soglasje države uvoznice. Zdaj seznam vključuje 295 vnosov.


Od izvoznikov EU se zdaj zahteva, da sporočijo svoje namere za izvoz 35 dodatnih nevarnih kemikalij (27 pesticidov in 8 industrijskih kemikalij). Nova pravila začnejo veljati 1. novembra 2023.


Celoten seznam PIC kemikalij je na voljo na ECHA spletni strani.


Orodje IT ePIC je bilo ustrezno posodobljeno in podjetja že lahko začnejo prijavljati svoje izvoze.


Zato bodite pozorni na nove kemikalije na seznamu PIC, da ne boste imeli težav pri izvozu. Če imate kakršnakoli vprašanja ali potrebujete pomoč, se obrnite na nas (info@chem-consutling.si) in z veseljem vam bomo pomagali.


VIR: ECHA news


Recent Posts

See All

Comments


bottom of page