top of page

REACH: Kdaj podjetje potrebuje edinega zastopnika (Only Representative - OR)

Podjetja s sedežem zunaj EEA morajo za vstop na EU trg imenovati edinega zastopnika (Only Representative - OR), ki prevzame naloge in odgovornosti uvoznikov za zagotavljanje skladnost z Uredbo REACH. Imenovanje zastopnika poenostavi dostop do trga EU, zagotovi dobavo in zmanjša odgovornosti za uvoznike.


Kdo mora imeti edinega zastopnika?


V skladu z Uredbo REACH mora fizična ali pravna oseba s sedežem zunaj EU, ki proizvaja snovi, pripravlja mešanice ali proizvaja izdelke, imenovati edinega zastopnika v EU, ki v njihovem imenu opravil zahtevano REACH registracijo snovi. Imenovanje edinega predstavnika je pogoj za vstop na EU trg.


Distributerji niso omenjeni v členu 8 (1) Uredbe REACH in posledično ne morejo imenovati edinega predstavnika.


Edini zastopnik mora izpolnjevati obveznosti registracije ter upoštevati vse druge obveznosti uvoznikov v skladu z Uredbo REACH.


Kdo je lahko edini zastopnik?


Podjetja izven območja EU, morajo z medsebojnim dogovorom / pogodbo pooblastiti fizično ali pravno osebo iz EU, da zanje nastopa kot edini predstavnik. Pogoj je torej sedež osebe znotraj EU območja.


V skladu s Členom 8(2) REACH Uredbe mora edini predstavnik izpolnjevati vse zahteve, ki so zapisane v Uredbi. Posledično mora imeti ustrezno znanje iz področja kemije in o snoveh, ki jih zastopa.


Našo ekipo sestavljajo visoko izobraženi kemiki, ki torej ustrezajo zahtevanim pogojem.


Ali obstaja poseben postopek za imenovanje edinega predstavnika?


Edinega zastopnika imenujete na osnovi medsebojne pogodbe - torej s pogodbo med "proizvajalcem zunaj EU" ter fizično ali pravno osebo s sedežem v EU, ki je imenovana za edinega zastopnika.


Podjetja izven EU morajo podpisano pogodbo poslati njihovemu izbranemu edinemu zastopnika, ki jo mora imeti na voljo v primeru inšpekcijskega nadzora. Pogodbe ni potrebno pošiljati na ECHA. Priporočljivo je, da pogodbo v sklopu REACH registracije dodate v IUCLID v polje "Official assignment from non EU manufacturer", ki se nahaja v poglavju 1.7.


Tudi v našem podjetju nudimo storitev edinega zastopnika. Glede na število snovi, ki jih imate stroški znašajo od 250 to 500 € na leto.


V kolikor iščete ugodno rešitev za zagotavljanje skladnosti z REACH smo mi pravi naslov. Kontaktirajte nas na info@chem-consulting.si.


VIR: ECHA

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page