top of page

Kdaj je potrebno otipno opozorilo in/ali varno zapiralo za otroke?

Zahteve za ustrezno pakiranje oz. označevanje nevarnih kemikalij, ki so zapisane v nadaljevanju se nanašajo na izdelke, ki so namenjeni SPLOŠNIM UPORABNIKOM. Na primer: proizvodi, ki se nahajajo na policah in imajo kupci do njih odprt dostop ali prodaja preko spleta.


Zahteve o uporabi varnega zapirala za otroke (CRF) in/ali otipnega opozorila (TWD) se torej ne nanašajo na proizvode, ki so namenjeni zgolj profesionalnim uporabnikom.


Spodnja tabela prikazuje kateri H stavki zahtevajo ustrezno ukrepanje. Pri tem bi izpostavili trenutno aktualen H225, ki se nahaja na večini dezinfekcijskih sredstev in ob sebi zahteva otipno opozorilo.

POMEMBNO: CRF in TWD nista potrebna, če je snov ali zmes dobavljena v obliki aerosola ali v posodi, zaprti z zaprtim pršilnim nastavkom, in če snov ali zmes ni razvrščena za drugo nevarnost, ki sproži CRF ali TWD.Snovi, ki v skladu s CLP Uredbo zahtevata varno zapiralo za otroke in otipno opozorilo kadar se v drugi snovi ali zmesi nahajata v ali nad majno koncentracijo sta:

- metanol, mejna koncentracija 3 %;

- diklorometan, mejna koncentracija 1 %.

 

Varno zapiralo za otroke (CRF)

Varno zapiralo za otroke oz. varna embalaža za otroke je embalaža, ki je sestavljena iz vsebnika in ustreznega zapirala, ki ga težko odprejo (ali dobijo dostop do vsebine) majhni otroci - mlajši od petindvajset mesec, odraslim pa ga ni težko uporabljati pravilno.


Priloga II Uredbe CLP se nanaša na dve vrsti CRF embalaže:

embalaža, ki je ni mogoče ponovno zapreti - embalaža, ki je po odstranitvi celotne ali dela vsebine ni mogoče znova pravilno zapreti, na primer pretisni omot ali polnilec za osvežilec zraka;

embalaža, ki jo je mogoče ponovno zapreti - embalaža (na primer steklenica), ki jo je mogoče po prvotnem odprtju večkrat ponovno zapreti in ponovno uporabiti brez izgube varnosti.


Za zgoraj opisana pakiranja Priloga II Uredbe CLP zahteva ustreznost s sledečimi standardi:

• EN ISO 8317 (embalaža, ki se lahko ponovno zapre), in

• CEN EN 862 (embalaža, ki je ni mogoče ponovno zapreti).

 

Otipno opozorilo za nevrnost (TWD)


Embalaža opremljena z otipnim opozorilom (TWD) omogoča slepim ali slabovidnim, da ugotovijo, ali proizvod vsebujejo nevarno snov ali zmes.


Otipno opozorilo za nevarnost se mora na embalaži nahajati na mestu, da omogoči tipanje pred dostopom vsebine. Opozorilo mora biti nameščeno tako, da katerikoli drugi reliefni vzorci ne povzročajo zmede. Natančna lokacija TWD mora biti v skladu s standardom EN ISO 11683.


TWD mora ostati otipljiv v pričakovanem obdobju uporabe embalaže v običajnih pogojih ravnanja. TWD ni potreben na zunanji embalaži, kot je na primer na kartonski škatli, ki ščiti steklenico.


V kolikor potrebujete dodatno obrazložitev ali pomoč pri ustreznem označevanju kemikalij nas kontaktirajte (info@chem-consulting.si).


SOUCE: ECHA

Comments


bottom of page