top of page

Sodelujte pri posodobitvi CLP

Vas jezi vsa komplicirana kemijska zakonodaja vezana na označevanje nevarnih kemikalij in varnostnih listov? Sedaj imate možnost prispevati svoj komentar!


Pri Evropski komisiji poteka revizija zakonodaje EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju glede na nevarnost kemikalij. Vsi zainteresirani lahko sodelujete neposredno z odgovori na vprašalnik, ki je objavljen na povezavi TUKAJ.


Namen tega posvetovanja je pridobiti mnenja različnih deležnikov ter državljank in državljanov o reviziji uredbe CLP (Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Revizija uredbe CLP je bila napovedana v strategiji na področju kemikalij za trajnostnost, sprejeti 14. oktobra 2020. Namen te ciljno usmerjene revizije je izboljšati varno uporabo kemikalij v EU in poenostaviti obstoječa pravila CLP.


V kolikor potrebujete pomoč pri ureditvi UFI kod / PCN notifikacijah, priglasitvah biocidnih proizvodov ali REACH registraciji nas kontaktirajte na info@chem-consulting.si. Tukaj smo za vas!Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page