top of page

Pogoji za prodajo elektronskih cigaret

V zadnjem času so postale zelo priljubljene tako imenovane elektronske cigarete ali krajše e-cigarete. Posledično se seveda skupaj s povpraševanjem povečuje tudi njihova ponudba. Ali veste, da za njihovo prodajo potrebujete svetovalca za kemikalije, CLP etiketo, varnostni list in UFI kodo z izvedeno PCN notifikacijo?


Spodaj so navedene zahteve, ki jih morate izpolniti pred pričetkom prodaje elektronskih cigaret iz vidika kemijske zakonodaje.


Elektronske cigarete in posodice je potrebno označevati v skladu s CLP Uredbo (zanjo je pristojen Urad RS za kemikalije). Druge zahteve glede prodaje omenjenih izdelkov pa pokriva t.i. tobačna zakonodaja (zanjo je pristojno Ministrstvo za zdravje).  • Pogoj za pridobitev zgoraj navedenega dovoljenja je imenovanje oz. sklenitev pogodbe s svetovalcem za kemikalije, katero storitev vam z veseljem ponudimo mi.


  • Za vse proizvode / okuse morate zagotoviti ustrezne varnostne liste v slovenskem jeziku. Tudi pri tem vam lahko pomaga naša ekipa ustrezno izobraženih svetovalcev za kemikalije, ki lahko izdela varnostne liste v vseh evropskih jezikih


  • Proizvodi morajo imeti ustrezne CLP etikete. Kaj vse mora vsebovati etiketa lahko preverite v spodnjem dokumentu

Navodilo-za-oznacevanje-elektronskih-cigaret-in-posodic-za-ponovno-polnjenje
.pdf
Download PDF • 222KB


  • Kadar so tekočine za električne cigarete razvrščene kot zelo nevarne:

- akutno strupene (oralno, dermalno, pri vdihavanju), kategorije nevarnosti 1, 2 in 3,

- mutagene za zarodne celice, kategorije nevarnosti 1A in 1B,

- rakotvorne, kategorije nevarnosti 1A in 1B,

- strupene za razmnoževanje, kategorije nevarnosti 1A in 1B,

- specifično strupene za posamezne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,

- specifično strupene za posamezne organe pri ponavljajoči izpostavljenosti, kategorije nevarnosti 1,


mora uporabnik (v skladu z 47. členom ZKem) ob prevzemu kemikalije predložiti veljavni osebni dokument, pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z njimi, pa morajo vsako tako izdajo evidentirati.


Evidenca izdaje mora vsebovati naslednje podatke:

- podatek o kemikaliji (ime ali trgovsko ime, izdana količina, rok uporabnosti, če je naveden),

- namen uporabe, kadar ta ni razviden sam po sebi,

- podatki o prejemniku (ime, priimek ter leto rojstva, oziroma njegova enotna matična številka, naslov),

- lastnoročni podpis prejemnika in osebe, ki je kemikalijo izdala.


Podatki iz evidence se hranijo pri pravnih in fizičnih osebah najmanj 5 let in jih morajo na zahtevo posredovati organu, pristojnemu za kemikalije.


Kemikalije je prepovedano izdajati osebam, mlajšim od 18 let.

  • Embalaža, v kateri so zelo nevarne kemikalije, mora biti opremljena z otipnim opozorilom za slepe in varnim zapiralom za otroke. Kateri proizvodi potrebujejo otipno opozorilo oz. varno zapiralo preverite v našem prispevku TUKAJ.

  • Nevarne kemikalije je potrebno prijaviti na Urad za kemikalije v ISK sistem (Informacijski Sistem za Kemikalije).

Dodatne informacije najdete na:


Želite pričeti s prodajo nevarnih kemikalij pa ne veste kako pričeti? Kontaktirajte nas (info@chem-consulting.si) in z veseljem vas bomo vodili skozi vse zahtevane korake.


Comments


bottom of page