top of page

NOVI varnostni listi zahtevani od januarja 2023!

Ali veste, da je od januarja 2023 dalje potrebno zagotoviti posodobljene varnostne liste? Ker je časa še zelo malo je potrebno ukrepati takoj, da boste pravočasno usredili vso potrebno dokumentacijo!


Evropska komisija je 26. junija 2020 objavila Uredbo (EU) 2020/878, ki spreminja Prilogo II uredbe REACH. Posodobljena uredba določa vsebino in obliko varnostnih listov (SDS) v EU.


Uredba in priloga se uporabljata od 1. januarja 2021, medtem ko se varnostni listi, ki niso skladni s to prilogo, lahko še naprej zagotavljajo do 31. decembra 2022.Z drugimi besedami – vse varnostne liste morate posodobiti do konca leta 2022.


V kolikor želite imeti strokovno, hitro in ugodno pripravljene varnostne liste, smo pravi naslov za vas. Izdelujemo kemijsko dokumentacijo, ki je vedno v skladu z najnovejšo zakonodajo.


Trenutno zagotavljamo varnostne liste v 27 jezikih oz. varnostne liste za kar 36 držav!


Prav tako smo oblikovali novi paket, ki vljučuje izdelavo varnostnega lista ter izvedbo UFI kode / PCN notifikacije, za res ugodno ceno. Kontaktirajte nas za informativno ponudbo (info@chem-consulting.si).


Katere države pokrivamo lahko preverite TUKAJ.

 

Sprememba priloge II REACH Uredbe:

  • omogoča, da se unikatni identifikator formule (UFI) zapiše samo v varnostnem listu, kadar so nevarne kemikalije zgolj za uporabo v industrijskih obratih,

  • omogoča navedbo UFI kode pri nepakiranih zmeseh,

  • navaja zahteve za snovi in zmesi, ki imajo potencial endokrinih motilcev,

  • ureja specifične koncentracijske limite, faktorje množenja in ocene akutne strupenosti relevantne za varno uporabo,

  • zahteva navajanje podatkov o nanomaterialih.

Preverimo kakšne so spremembe po poglavjih varnostnega lista ...

 

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

- If the safety data sheet pertains to one or more nanoforms, or substances that include nanoforms, this shall be indicated by using the word “nanoform”.


Other means of identification

Where a mixture has a unique formula identifier (UFI) and that UFI is indicated in the safety data sheet, then the UFI shall be provided in this subsection.

SECTION 2: Hazards identification

2.3. Other hazards

Information shall be provided on whether the substance meets the criteria for persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with Annex XIII, whether the substance was included in the list established in accordance with Article 59(1) for having endocrine disrupting properties, and whether the substance is a substance identified as having endocrine disrupting properties. For a mixture, information shall be provided for each such substance that is present in the mixture at a concentration equal to or greater than 0,1 % by weight.

3. SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1. Substances

If the substance is registered and it covers a nanoform, the particle characteristics that specify the nanoform, as described in Annex VI, shall be indicated.


If the substance is not registered, but the safety data sheet covers nanoforms, the particle characteristics of which have impact on the safety of the substance, those characteristics shall be indicated.


3.2. Mixtures

3.2.1 For a mixture meeting the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, the following substances (see also Table 1.1) shall be indicated, together with their concentration or concentration range in the mixture:


(c) provided that the concentration of an individual substance is equal to or greater than 0,1 %, substances that meet any of the following criteria:

— substances that are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with the criteria set out in Annex XIII,

— substances included in the list established in accordance with Article 59(1) for reasons other than the hazards referred to in point (a) of this subsection such as endocrine disrupting properties,

— substances identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Regulation (EU) 2018/605.

3.2.2. For a mixture not meeting the criteria for classification in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008, substances present in an individual concentration equal to or greater than the following concentrations shall be indicated, together with their concentration or concentration range:


(b) 0,1 % by weight for substances that meet any of the following criteria:

— substances included in the list established in accordance with Article 59(1) for reasons other than the hazards referred to in point (a) of this subsection such as endocrine disrupting properties;

— identified as having endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Regulation (EU) 2018/605;

3.2.3. For the substances indicated in subsection 3.2:

- if the substance as used in the mixture is in nanoform and is as such registered or addressed by the downstream user chemical safety report, the particle characteristics that specify the nanoform, as described in Annex VI, shall be indicated. If the substance as used in the mixture is in nanoform but is not registered or addressed by the downstream user chemical safety report, the particle characteristics which have impact on the safety of the mixture, shall be provided.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

- Each property which need to be mentioned under this subsection is explained in more details

9.2. Other information

In addition to the properties mentioned in subsection 9.1, other physical and chemical parameters shall be indicated, such as the properties listed in subsections 9.2.1 and 9.2.2, if their indication is relevant for the safe use of the substance or mixture.

9.2.1. Information with regard to physical hazard classes

9.2.2. Other safety characteristics

SECTION 11: Toxicological information

11.2.1. Endocrine disrupting properties

Information on adverse health effects caused by endocrine disrupting properties shall be provided, where available, for the substances identified as having endocrine disrupting properties in Subsection 2.3. This information shall consist of brief summaries of the information derived from application of the assessment criteria laid down in the corresponding Regulations ((EC) No 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605), that is relevant to assess endocrine disrupting properties for human health.

SECTION 12: Ecological information

12.6. Endocrine disrupting properties

Information on adverse effects on the environment caused by endocrine disrupting properties shall be provided where available, for the substances identified as having endocrine disrupting properties in subsection 2.3. This information shall consist of brief summaries of the information derived from application of the assessment criteria laid down in the corresponding Regulations ((EC) No 1907/2006, (EU) 2017/2100, (EU) 2018/605), that is relevant to assess endocrine disrupting properties for the environment.

12.7. Other adverse effects

Information on any other adverse effects on the environment shall be included where available, such as environmental fate (exposure), photochemical ozone creation potential, ozone depletion potential or global warming potential.

 

V kolikor imate težave pri določitvi ustrezne klasifikacije proizvoda oz. imate težave pri ustrezni ureditvi CLP etikete vam z veseljem pomagamo. Naša ekipa strokovnjakov ima za seboj že veliko uspešno izvedenih projektov.


Prepričajte se o naši strokovnosti in odzivnosti ter nas kontaktirajte na info@chem-consulting.si


Začnite se na spremembe varnostnih listov pripravljati danes in se izognite težavam v začetku leta 2023.


All the information on this website - www.chem-consulting.si - is published in good faith and for general information purpose only. Chem Consulting does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (Chem Consulting), is strictly at your own risk. Chem Consulting will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.


From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone 'bad'.


Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their "Terms of Service" before engaging in any business or uploading any information.

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Comments


bottom of page