top of page

Objavljena 21. dopolnitev Uredbe CLP

5. januarja 2024 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 21. dopolnitev Uredbe CLP (angleško Classification, Labelling and Packaging of hazardous chemicals – CLP), ki spreminja in dopolnjuje prilogo VI.


Uredba (Evropskega Sveta) številka 2024/197 oziroma 21. ATP (angleško Adaptation to technical and scientific progress) k CLP Uredbi spreminja in dopolnjuje usklajene razvrstitve in označitve nekaterih snovi v prilogi VI (Usklajeno razvrščanje in označevanje nekaterih nevarnih snovi). 21. ATP tako prinaša 28 novih harmoniziran vnosov, 24 že obstoječih pa dopolnjuje.


21. ATP se lahko uporablja že od 25. januarja 2024, obvezno pa ga je potrebno uporabljati od 1. septembra 2025. To pomeni, da imajo zavezanci 18 mesecev časa za potrebne spremembe razvrstitev in označitev svojih snovi in zmesi.


V sklopu novega ATP so bile sprejete tudi sledeče novosti:


  • SVINEC (CAS: 7439-92-1) je razdeljen na dva ločena vnosa - svinčev prah (premer delcev < 1 mm) in masivni svinec (premer delcev ≥ 1 mm), saj podatki za masivni svinec kažejo na nižjo stopnjo raztapljanja kot za svinčev prah. Posledično so spremenili obstoječo razvrstitev svinčevega prahu kot strupenega za vodno okolje (H400, H410) in uvedli drugačno razvrstitev masivnega svinca kot strupenega za vodno okolje (H410).

  • BIOCIDNA AKTIVNA SNOV BIT: 1,2-benzizotiazolin-3-on - BIT se sooča s spremembami v pragu za sensibilizacijo. Nov ATP namreč postavlja prag sensibilizacije iz 0,05 % na 0,036%, kar vpliva na njegovo uporabo v različnih izdelkih. Omenjena novost predstavlja velik izziv za proizvajalce biocidnih proizvodov.

  • LITIJEVE SPOJINE: Kljub večletnim razpravam novi ATP še ne vsebuje klasifikacije reprodukcijsko toksično 1A za litijev karbonat, litijev klorid ali litijev hidroksid (litijeve spojine).


V kolikor potrebujete pomoč pri sledenju hitro spreminjajoče se zakonodaje vam z veseljem pomaga naša ekipa svetovalcev za kemikalije. Prepričajte se o naši stokovnosti in ugodnih ponudbah ter nam pišite na info@chem-consulting.si.Recent Posts

See All

Comments


bottom of page