top of page

Zakonodajne spremembe na področju kozmetike

Urad za kemikalije je 19. julija 2022 objavil prispevek z naslovom: " Spremembe na področju kozmetičnih izdelkov v letih 2023 in 2024" v katerem so zapisali, da bo prišlo do omejitev uporabe sedmih sestavin ter prepoved uporabe kar tridesetih sestavin v kozmetičnih izdelkih. Prav tako bo prišlo do sprememb v označevanju sestavin, ki sproščajo formaldehid.


Zelo pomembna je sprememba kozmetične zakonodaje (Uredba 2022/1176), ki se nanaša na uporabo benzophenone-3 in octocrylena kot UV filtrov.


Benzophenone-3 se lahko uporablja v kozmetičnih izdelkih:

  • kot UV filter do 6% v izdelkih za obraz, roke in ustnice, razen aerosolov in razpršil; če se BP-3 uporablja v koncentraciji 0,5 % za zaščito formulacije izdelka, potem v isti formulaciji koncentracije BP-3 kot UV filtra ne smejo presegati 5,5 %;

  • kot UV filter do 2,2% v izdelkih za telo, vključno z aerosoli in razpršili; če se BP-3 uporablja v koncentraciji 0,5 % za zaščito formulacije izdelka, potem v isti formulaciji koncentracije BP-3 kot UV filtra ne smejo presegati 1,7 %;

  • do 0,5% v drugih izdelkih.

Kadar je BP-3 prisoten v koncentraciji višji od 0,5%, mora biti na embalaži kozmetičnega izdelka navedeno opozorilo »Vsebuje benzofenon-3«.


Octocrylene se lahko uporablja v kozmetičnih izdelkih kot UV filter:

  • do 9% v aerosolih ter

  • do 10% v drugih izdelkih.

Kozmetični izdelki, ki niso skladni z novo omejitvijo, se lahko dajo na trg do 28. 1. 2023 ter so lahko dostopni na trgu (na policah) do 28. 7. 2023.


Sprememba označevanja za sestavine, ki sproščajo formaldehid:

Uredba (EU) 2022/1181 spreminja uvodno izjavo Priloge V (seznam dovoljenih konzervansov) k Uredbi EU št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Sprememba se nanaša na znižanje mejne vrednosti za zahtevo glede označevanja opozorila „Vsebuje formaldehid“.


Zahteva se sedaj glasi:

„Vsi končni izdelki, ki vsebujejo snovi iz navedene priloge in ki sproščajo formaldehid, se označijo s posebnim opozorilom „Vsebuje formaldehid“, če skupna koncentracija formaldehida, sproščenega v končnem izdelku, presega 0,001 % (10 ppm), ne glede na to, ali končni izdelek vsebuje eno ali več snovi, ki sproščajo formaldehid."


Podjetja lahko dajo na trg izdelke, ki niso skladni z novimi zahtevami glede označevanja do 31. 7. 2024, medtem ko so lahko neskladni izdelki z novo zahtevo glede označevanja dostopni na trgu (policah) do 31. 7. 2026.


Celotna objava se nahaja na spletni strani Urada za kemikalije oz. na povezavi TUKAJ.

Comments


bottom of page