top of page

Inšpektorji bomo preverjali ureditev UFI kod in ustreznost CLP označevanja

Zagotavljanje varnosti potrošniških izdelkov je ključnega pomena, zato Evropska agencija za kemikalije (ECHA) sprejema pomembne ukrepe za zaščito potrošnikov pred kemičnimi nevarnostmi. Eden izmed ključnih vidikov tega prizadevanja vključuje ustrezno klasifikacijo, označevanje in pakiranje nevarnih zmesi. Te zmesi, ki jih pogosto najdemo v izdelkih, kot so osvežilci zraka in elektronske cigarete, je treba ustrezno upravljati, da se zaščitijo tako potrošniki kot otroci. Pomemben element v tem regulativnem okviru je tudi uporaba UFI kod, ki imajo ključno vlogo pri varnosti izdelkov.


Nov projekt EU: REF-14

17. junija 2024 je ECHA-in Forum za izvrševanje napovedal projekt REF-14, novo EU-pobudo, namenjeno preverjanju skladnosti nevarnih zmesi v potrošniških izdelkih. Ta projekt se bo osredotočil na izdelke, kot so nikotinski izdelki, ki vsebujejo akutno strupene snovi, in osvežilci zraka s senzibilizirajočimi ali dražilnimi sestavinami. Te inšpekcije bodo zagotovile pravilno klasifikacijo, označevanje in pakiranje izdelkov ter tako zaščitile zdravje ljudi.


Zakaj so UFI kode pomembne?

V tem kontekstu so UFI (Enotne identifikacijske kode zmesi) kode ključnega pomena. Te 16-mestne alfanumerične kode so zahtevane na etiketah izdelkov, ki vsebujejo nevarne zmesi. Zagotavljajo edinstveno povezavo med izdelkom in njegovo sestavo, kar omogoča natančne informacije v primeru nujnega primera. To pomaga centrom za zastrupitve hitro identificirati kemijsko sestavo izdelka, kar je ključno za zagotavljanje ustreznih medicinskih nasvetov.


Ključna področja inšpekcij

Inšpektorji bodo preverili več vidikov, da zagotovijo skladnost z uredbo o klasifikaciji, označevanju in pakiranju (CLP). To vključuje preverjanje, ali so izdelki pravilno klasificirani in označeni ter ali imajo, če je potrebno, zapirala varna za otroke. Poleg tega bodo obvestila centrom za zastrupitve in varnostni listi zmesi natančno pregledani, da bi zagotovili izpolnjevanje vseh regulativnih zahtev.


Časovnica in izvedba

Projekt REF-14 bo pripravljen v letu 2025, inšpekcije pa se bodo začele predvidoma leta 2026. Ta časovnica omogoča dovolj priprav tako organom za izvrševanje kot dobaviteljem, da se uskladijo z regulativnimi zahtevami.

Ureditev UFI kod

Zaključek

Projekt REF-14 poudarja kritičen pomen pravilne klasifikacije in označevanja nevarnih zmesi v potrošniških izdelkih. Z osredotočanjem na UFI kode in druge regulativne zahteve ECHA želi povečati varnost potrošnikov in zagotoviti, da so izdelki na trgu varni za uporabo. Ta prizadevanja odražajo širšo zavezanost ohranjanju visokih varnostnih standardov in zaščiti javnega zdravja po vsej EU.


Z informiranostjo in skladnostjo lahko podjetja prispevajo k varnejšemu okolju in krepitvi zaupanja potrošnikov. Prihajajoče inšpekcije in pobude za transparentnost bodo nedvomno igrale ključno vlogo pri doseganju teh ciljev.


SOURCE: ECHA

Recent Posts

See All

Comentarii


bottom of page