top of page

36% tretiranih biocidnih proizvodov je neustrezno označenih

Updated: Jul 27, 2021

Prvi usklajenih projekt nadzora kemikalij, organiziran pod okriljem Evropske Agencije za kemikalije (ECHA), je bil osredotočen na kontrolo tretiranih biocidnih proizvodov.


Uradniki so preverili kar 1200 podjetij in 1800 tretiranih izdelkov, vključno z oblačili, barvami, vzmetnicami in kemijskimi zmesmi. Pri tem je 73 % biocidnih proizvodov bilo proizvedenih v EU.


Tekom inšpekcijskih nadzorov so ugotovili, da kar 36 % tretiranih proizvodov ni imelo ustrezne etikete. Na 42 % proizvodov in 23 % zmesi pa so manjkale osnovne informacije, kot je npr. navedba aktivne snovi uporabljene za tretiranje proizvoda.


V skladu z zakonodajo je potrebno na trg postaviti biocidni proizvod z etiketo v nacionalnem jeziku. Kontrolni projekt je pokazal, da je nacionalni jezik bil uporabljen v 83 %, pri čemer je delež močno nihal med državami. Bistveno nižji delež je bil zaznan v državah, kjer je uradni jezik drugačen od angleščine, francoščine ali nemščine.


Inšpektorji so preverili tudi skladnost uporabljenih aktivnih snovi (Article 95) z zahtevami aktualne zakonodaje. Zaznanih je bilo samo 2,5 % kršitev - primerov, ko so podjetja uporabila aktivne snovi, ki na območju EU niso dovoljene.


Kar nekaj članic EU je poročalo, da so na trgu zaznale pojav proizvodov z biocidnimi navedbami, kljub temu, da proizvod dejansko ni bil tretiran. Nekatera podjetja pa so biocidne navedbe umaknila med inšpekcijskem nadzorom, da bi se izognila zahtevam BPR.


Končne ugotovitve projekta potrjujejo, da je potrebno dvigniti nivo ozaveščenosti podjetij o tretiranih biocidnih proizvodih ter vložiti napor v zagotavljanje ustreznega označevanja kemikalij.


Ali ne veste kakšna je ustrezna etiketa biocidnega proizvoda? Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.


Celoten prispevek si lahko preberete TUKAJ.Comments


bottom of page