top of page

Nove EU zahteve za osvežilne robčke

EU Komisija je 18 decembra 2020 objavila Izvedbeno uredbo (EU) 2020/2151, kjer so navedeni harmonizirani pogoji za označevanje plastičnih izdelkov za enkratno uporabo navedeni v Delu D Priloge O zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje 2019/904.


Plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki zahtevajo dodatno označevanje:

  • higienski vložki, tamponi in aplikatorji tamponov;

  • vlažilni robčki, tj. predhodno navlaženi robčki za osebno nego in gospodinjsko uporabo;

  • tobačni izdelki s filtri in filtri, ki se tržijo za uporabo v kombinaciji s tobačnimi izdelki;

  • lončki za pijačo.


Kot ste lahko prebrali zgoraj so med posebne zahteve zapadejo tudi vlažilni robčki. Vlažilni robčki, dani na trg v državah EU s površino enako ali večjo 10 cm2, morajo biti dodatno označeni, saj predstavljajo potencialno nevarnost za morsko okolje.


Harmonizirane zahteve za označevanje so zapisane v IZVEDBENI UREDBI KOMISIJE (EU) 2020/2151.


Pa si kar poglejmo kakšne so zahteve za označevanje vlažilnih robčkov ...


1. Embalaža vlažilnih robčkov (tj. predhodno navlaženih robčkov za osebno nego in gospodinjsko uporabo) s površino 10 cm2 ali več ima naslednjo natisnjeno oznako:


2. Označba mora ustrezati sledečim zahtevam:


(a) Pozicija označbe: Oznaka se namesti vodoravno na zunanjo sprednjo ali zgornjo površino embalaže, kar je bolj jasno vidno.


(b) Velikost označbe: Oznaka je sestavljena iz dveh enako velikih polj, rdečega in modrega, postavljenih drugo ob drugem, in pravokotnega črnega polja, postavljenega pod dvema enako velikima poljema, ki vsebuje informativno besedilo „PLASTIKA V PROIZVODU“. Razmerje med višino in dolžino oznake je 1:2.


Oznaka se reproducira z ločljivostjo najmanj 300 pixlov, kadar je natisnjena v dejanski velikosti. Oznaka se obkroži s tanko belo črto.


Informativno besedilo „PLASTIKA V PROIZVODU“ je zapisano z velikimi črkami in v pisavi Helvetica Bold. Velikost črk je najmanj 5 točk in največ 14 točk.


Informativno besedilo oznake je v uradnem jeziku ali jezikih držav(-e) članic(-e), v kateri(-h) se plastični proizvod za enkratno uporabo daje na trg.


Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in je v veljavo vstopila 3. julija 2021.


Potrebujete pomoč pri označevanju ali imate dodatno vprašanje? Kontaktirajte nas (info@chem-consulting.si).Commentaires


bottom of page